Rahvastikuministribüroos koostatud rahvuskaaslaste programmi andmetel elab väljaspool Eestis 150 kuni 200 tuhat eestlast.Eestlaste koguarv on umbes 1,1 miljonit, millest 15 protsenti moodustavad välismaal elavad rahvuskaaslased.