Tartus tõsteti vette uus Koidula-nimeline praam, mis hakkab kurseerima Laaksaare ja Piirissaare vahet.