Järgmise aasta 1. jaanuarist võetakse Eestis kasutusele euro. Täna andsid sellele heakskiidu ka Euroopa Liidu 27 liikmesriigi rahandusministrid.