K, 23.09.2020

Kaevandustööd Tuhala nõiakaevu veel ei ohusta

Keskkonnaministeerium teatas vastuseks Nabala lubjakivimaardlas kaevandamise alustamisest huvitatud Paekivitoodete Tehase OÜ arupärimisele, et ilmselt tuleb Nabalasse taotletavate kaevandamislubade menetlemine peatada.Lähiajal on plaanis piirkonnas täiendavalt inventeerida kohalikke loodusväärtusi ja keskkonnaamet on seisukohal, et otsuse kaitseala moodustamise suhtes saab vastu võtta peale täiendavate uuringute läbiviimist.