P, 27.09.2020

EL investeerib Eestisse miljardeid eurosid

Euroopa Komisjon avaldas täna Euroopa liidu transpordi reformikava. Eestile tähendab see suuri investeeringuid nii Rail Baltica, sadamate kui Via Baltika arendamisse, lisaks suurendab see meie majanduslikku julgeolekut.