Eesti teedele kehtestatud piirkiirused ei vasta teede tingimustele. Maanteeamet tellis uuringu, et piiranguid vastavalt teeoludele korrigeerida.