Äripäev toob välja, et Eesti Raudtee infrastruktuuriteenistuse direktori Parbo Juchnewitschi hinnangul puudus ettevõttes kasutatud materjalide üle arvepidamises ja nende käitlemises igasugune regulatsioon.