Väike-Maarja vallas Vao külas elab ligi 300 inimest. Iga kolmas on seal pagulane. Vao külas pagulaste ja eestlaste vahel vennastumist ja teineteise mõistmist pole toimunud.