Eestis tegutsevad muuhulgas nii NATO küberkaitsekeskus kui ka küberkaitseliit. Sellest õppeaastast on aga tänu Põltsamaa Ühisgümnaasiumile nendel asutustel võimalik ka järelkasvu saada.