Tallinna Ringkonnakohus tühistas kuriteo aegumistähtaja möödumise tõttu Harju Maakohtu varasema süüdimõistva otsuse, millega jäeti süüdi neli Eestis tegutsevat jaemüügiketti, alkoholitootja Liviko ning üheksa isikut.