Reporter: Eestlased ei luba jälle puid langetada

Keskkonnaamet ei luba Harku järve äärsetel kinnistutel, algselt planeeritud lageraiet. Otsus ei puuduta aga varasemalt samade metsateatistega lubatud harvendusraideid ja aegjärkset raiet. Need on jätkuvalt lubatud.