Reporter: Tartus mälestati Teises maailmasõjas hukkunuid ja arutleti tuleviku üle

Ka Tartus tähistati 9. maid mitmel rindel. Raadi järve ühel kaldal, punamonumendi juures kuhjusid lilled ja meenutati minevikku, teisel kaldal, Eesti Rahva Muuseumis räägiti aga hoopiski Tartu tulevikust.