Eriolukorra lõppemise järel alustavad tööd ka erinevad õppeasutused. Näiteks Paikusel asuv politsei- ja piirivalvekolledž tõi taas õppurid klassiruumidesse. Loomulikult tuleb järgida endiselt kehtivaid piiranguid.