Tallinn taastab 1. juunist lasteaedade kohatasu 71 eurot, mis kaotati märtsi lõpus. Reformierakond on kohatasu kehtestamise vastu, ja leiab, et tasuta lasteaiad võiks tulla linnameedia arvelt.