Presidendi eeskujul ongi linnamesindus Eestis järjest populaarsemaks muutumas.