Reporter: Haigekassa kontrollib eriolukorra ajal väljastatud haiguslehti ja haigushüvitise maksmist, et selgitada välja, kui palju oli pettusi

Haigekassa hakkas kontrollima eriolukorra ajal väljastatud haiguslehti, et teha kindlaks, kas hüvitise saajad ka päriselt haiged olid. Peamiselt kontrollitakse seda, kas inimene sai hüvitise ajal mõnest kohast ka töötasu.