Amuuri leopardid on äärmiselt haruldased kaslased. Neid on alles kõigest umbes 100 isendit. San Diego loomaaias oli rõõmupäev.