Juunikuu jooksul on Läänemere ümbruses tuvastatud looduslikust radiatsioonitasemest kõrgem foon, mis on pannud riigijuhte muret tundma, et mis juhtus ja kus? Tuleb siiski rõhutada, et inimestele ohtu ei ole.