Sellega sai läbi aeg, kui liitlastele tuli otsida ajutisi pindu.