Ehkki ümbrikupalga saajaid jääb üha vähemaks, kerkib nii-öelda mustalt maksmine taas päevakorda majanduslikult keerulisematel aegadel.