Pangad ja järelmaksu pakkujad on hädas inimestega, kes laenavad rohkem, kui tagasi suudavad maksta. Seda põhjusel, et finantsteenuste pakkujatel pole võimalik vaadata, kas ja kui suures osas on inimesel juba laenusid võetud. Ülejärgmisest aastast aga peaks see probleem lahenema.