Eesti metsade kõrval oleme tihti harjunud oma teiseks rahvuslikuks rikkuseks pidama meie puhast vett. Keskkonnaministeeriumi andmetel pole aga eraveevärkide kaevudest võetava joogivee kvaliteet sugugi kiita ning vaid kolmandik salv- ja puurkaevudest vastab kvaliteedikriteeriumitele.